Psychotherapie; kosten & verzekering

Psychotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Daarbij zijn met diverse verzekeringsmaatschappijen contracten afgesloten.
Als u een afspraak afzegt dient u dat 24 uur of langer van tevoren te doen. De kosten van te laat afzeggen zijn voor uw eigen rekening. De verzekering vergoedt deze niet. Voor 2018 zijn deze 65 euro.

Voor vergoeding door uw verzekering heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. De tarieven voor de behandeling worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Dit gebeurt in de vorm van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Hierbij worden gesprekken niet los afgerekend maar worden de minuten van de totale behandeling (onder andere ook administratieve tijd) bij elkaar opgeteld.

Wij hebben ook voor 2018 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, waardoor de behandeling volledig wordt vergoed. U moet hierbij wel rekening houden met het eigen risico dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

  N.B. sommige zorgverzekeraars d.i. CZ, VGZ en Menzis hanteren een omzetplafond voor de zorgverlener, waardoor het onmogelijk kan zijn om nieuwe cliënten die hier bij verzekerd zijn aan te nemen.
  Onze mogelijkheid om u hulp te bieden kan dus beperkt zijn door een omzetplafond, quota of andere beperking die uw zorgverzekeraar heeft ingesteld.

Contracten met verzekeringsmaatschappijen
In 2018 hebben wij contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeringsmaatschappijen:

 • Achmea | Zilveren Kruis Achmea, Pro Life, OZF Achmea, Interpolis, FBTO, Agis, Avéro Achmea, Nedasco BV, IAK Achmea, Aevitae BV Achmea, Turien en Co Assuradeuren BV Achmea, Achmea
 • CZ | OWM, Delta Lloyd, OHRA
 • De Friesland
 • DSW | DSW en Stad Holland, ANNO12
 • Multizorg | Zorg en Zekerheid, ASR De Amersfoortse, Ditzo, BeterDichtbij, ONVZ, VvAA, PNOzorg, ENO HollandZorg,ENO Salland verzekeringen,ENO Energiek, ENO SallandZorgDirect, Avitae (ASR), IAK Volmacht ASR, Caresco
 • VGZ | VGZ, IZZ, IZA, N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg, Zorgverzekeraar Cares Gouda
 • Menzis | Menzis, Anderzorg en Azivo.