Aanmelden voor Psychotherapie

Als u zich wilt aanmelden houdt u dan rekening met een wachttijd.

U kunt zich alleen aanmelden met een verwijzing van uw huisarts. Zorgverzekeraars hebben voorwaarden gesteld aan de inhoud van de verwijzing. Zorgt u ervoor dat u daaraan voldoet? Anders loopt u het risico dat kosten niet vergoed worden.
Meer over vergoedingen in de psychische zorg.

In verband met rust tijdens behandelingen heeft aanmelden via de website de voorkeur. Na ontvangst neem ik uiteraard contact met u op om een en ander verder te bespreken. Geef via email nooit vertrouwelijke medische gegevens door. Wilt u bij de opmerkingen wel noteren welke ziektekostenverzekering u heeft?

Aanmelden via telefoonnummer: 06 109 267 05 is ook mogelijk. De voicemail staat meestal aan. Als u daarop inspreekt wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Formulier aanmelden Psychotherapie