Aanmelding

Er is op dit moment door de grote drukte een lange wachttijd. Deze is minimaal 6 maanden.

U kunt zich wenden tot uw zorgbemiddelaar bij uw zorgverzekering of tot uw huisarts. Indien in mijn praktijk het budgetmaximum van uw verzekering voor 2020 bereikt is kunt u zich ook tot uw zorgbemiddelaar wenden. Die kijkt dan met u mee waar u wel terecht kunt.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen en streeft er met u naar dat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
De praktijk blijkt helaas weerbarstiger dan de normen en het kan dan ook zijn dat het, ondanks de inspanningen, niet lukt.