Aanmelding

Er is op dit moment door de grote drukte een lange wachttijd. Deze is minimaal 6 maanden.

U kunt zich wenden tot uw zorgbemiddelaar bij uw zorgverzekering of tot uw huisarts. Indien het budgetmaximum voor 2019 bereikt is kunt u zich ook tot uw zorgbemiddelaar wenden. Die kijkt dan met u mee waar u wel terecht kunt.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).