Psychotherapie; kosten & verzekering

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de
Zorgverzekeringswet, mits er een DSM-stoornis wordt vastgesteld, die onder de verzekerde zorg valt en er een verwijsbrief van de huisarts is. Daarbij zijn met diverse verzekeringsmaatschappijen contracten afgesloten.
Als u een afspraak afzegt dient u dat 24 uur of langer van tevoren te doen. De kosten van te laat afzeggen zijn voor uw eigen rekening. De verzekering vergoedt deze niet. Voor 2020 zijn deze 60 euro.

Voor een behandeling die valt binnen de gespecialiseerde GGZ geldt dat deze, met uitzondering van een aantal diagnoses zoals bij voorbeeld aanpassingsstoornissen in principe onbeperkt vergoed wordt vanuit de basisverzekering en gedeclareerd wordt in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar gestuurd. Voor behandelingen die langer dan een jaar duren, geldt dat na één jaar een factuur wordt gestuurd. Daarna wordt een nieuwe DBC geopend.
Voor een behandeling die valt binnen de generalistische basis GGZ geldt dat hooguit 12 sessies worden vergoed. De huisarts heeft bij de doorverwijzing ingeschat dat dat ook voldoende zal zijn.
De kosten voor een behandeling binnen de GGZ vallen onder het eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico wordt door de zorgverzekeraar op de vergoedingen in mindering gebracht.

Zorgwijzer psychotherapie
Op de pagina zorgwijzer.nl vindt u een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar.

  N.B. sommige zorgverzekeraars d.i. CZ, VGZ en Menzis hanteren een omzetplafond voor de zorgverlener, waardoor het onmogelijk kan zijn om nieuwe cliënten die hier bij verzekerd zijn aan te nemen.
  Onze mogelijkheid om u hulp te bieden kan dus beperkt zijn door een omzetplafond, quota of andere beperking die uw zorgverzekeraar heeft ingesteld.

Contracten met verzekeringsmaatschappijen
In 2020 hebben wij contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeringsmaatschappijen:

 • Achmea | Zilveren Kruis Achmea, Pro Life, OZF Achmea, Interpolis, FBTO, Agis, Avéro Achmea, Nedasco BV, IAK Achmea, Aevitae BV Achmea, Turien en Co Assuradeuren BV Achmea, Achmea
 • CZ | OWM, Delta Lloyd, OHRA
 • De Friesland
 • DSW | DSW en Stad Holland, ANNO12
 • Multizorg | Zorg en Zekerheid, ASR De Amersfoortse, Ditzo, BeterDichtbij, ONVZ, VvAA, PNOzorg, ENO HollandZorg,ENO Salland verzekeringen,ENO Energiek, ENO SallandZorgDirect, Avitae (ASR), IAK Volmacht ASR, Caresco
 • VGZ | VGZ, IZZ, IZA, N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg, Zorgverzekeraar Cares Gouda
 • Menzis | Menzis, Anderzorg en Azivo.