Vergoedingen psychische zorg

Vergoedingen

Hoe wordt psychische zorg in de vrijgevestigde praktijk vergoed?
De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Het eigen risico van de basisverzekering is 385,- Euro.

Vergoeding
Vergoeding van behandeling door een psychotherapeut en/of klinisch psycholoog.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de (huis)arts nodig. De betaling van een behandeling wordt via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) geregeld.
Als de zorgaanbieder een contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar wordt de DBC-noa rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Zo niet, dan gaat de nota naar de cliënt die deze vervolgens bij de eigen zorgverzekeraar in kan dienen. In geval een behandelaar geen contract met de zorgverzekeraar afgesloten heeft, is laatstgenoemde verplicht een redelijke vergoeding aan de cliënt te geven. Dit is een percentage van het gemiddelde DBC tarief en varieert per zorgverzekeraar.
De hoogte van het DBC -tarief wordt aan het eind van de behandeling vastgesteld en varieert afhankelijk van de diagnose en de geïnvesteerde tijd.

Geen vergoeding
Een aantal klachten die mensen kunnen hebben worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Als met u is vastgesteld wat de diagnose is en als deze dan vervolgens niet vergoed wordt kunt u er voor kiezen om de behandeling zelf te betalen of het contact af te breken. Er zijn dan wel kosten voor de intakegesprekken. Deze zijn vastgesteld door de NZA.

Indien een cliënt de psychotherapeutische behandeling sowieso zelf wil betalen dan is dit mogelijk. De nota dient aan de DBC-systematiek te voldoen. De behandelaar is wettelijk verplicht de geanonimiseerde DBC-gegevens aan het DIS (DBC Informatieverwerking Systeem) aan te leveren.

Voor het melden van klachten over (vergoedingen van) de zorgverzekeraar kan de cliënt terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (www.skgz.nl )